top of page

Tango Kültürü ve Kıyafeti

Tango ve milonga, temeli 19. Yy’a kadar dayanan bir kültürün uzantılarıdır. Eski ve gelenekçi olan bu kültür yıllar ilerledikçe oluşan akımlardan etkilenmiş ve bu etkiden müzik, dans stilleri ve milonga mekânları hatta kıyafet tarzları da paylarına düşeni almışlardır. 21. yy’ın ilk çeyreğine gelindiğinde tango onlarca kez evirilmiş, farklılaşmış ve herkesin kendi çapında yorumladığı bir dans ve müzik türü olmuşsa da kendi içindeki gelenekçi yapısını korumayı başarmıştır. Milonga adabı da bunun en belirgin örneğidir. Milongalar tanguera ve tanguerolar için hayatın sıkıcı ve bunaltıcı akışından kaçabildikleri birer ritüeldir. Her meslekten onlarca dansçının milonga biletlerini aldıkları kapıda bıraktığı gündelik kimlikleri onlara birkaç saatliğine gerçek kendileri olma fırsatı verir. Bu sebeple kıyafetler dansçılar için çok önemlidir! Yer yer ve dönem dönem değişse de klasik giyinmeyi sevenler, bohemler, nuevocular ve daha niceleri için geçerlidir bu, her dansçının ikinci bir gardırobu vardır ve bu gardırop onların duygu dünyalarına açılan uçsuz bucaksız bir kapıdır! Çünkü tango ve milongaların son derece hümanist bir dünyası vardır, istediğiniz renk, biçim, tarz ve dönem kabul görür, alıcı bulur ve beğenilir. İşte bu yüzden kıyafetler de en az tangonun kendisi kadar değerlidir. Çünkü saatlerce o tanda senin bu tanda benim dans edenler kıyafetlerinde en az şıklık kadar konfor da arar. Beden de ruh kadar hassastır, rahatsız kıyafet bedeni de kısıtlar. Çünkü tango herkesin kendi içine yaptığı bir yolculuktur ve son La Cumparsita çalana dek herkes şahsına münhasır bir külkedisidir. İşte bu yüzden her dansçı için kendini yansıtan ve rahat parçalardan oluşan ikinci bir gardırop mutlaka gereklidir.

Cadı Güncesi

 

Tango Culture And Clothing


Tango and milonga are the extensions of a culture that dates back to the 19th century. This ancient and traditionalist culture has been influenced by the movements that emerged as the years progressed, and from this effect, music, dance styles, milonga venues and even dress styles have taken their share. By the first quarter of the 21st century, even though tango evolved, differentiated and became a dance and music genre that everyone interpreted in their own way, it managed to preserve its traditional structure within itself. Milonga manners are the most prominent example of this. Milongas are rituals for tanguera and tanguero that they can escape from the boring and depressing flow of life. The daily identities that dozens of dancers of all professions leave at the door where they buy their milonga tickets give them the opportunity to be their true self for a few hours. For this reason, clothes are very important for dancers! Even though it changes from time to time, it is true for those who like to dress classically, bohemians, nuevers and many more. Every dancer has a second wardrobe and this wardrobe is an endless door to their world of emotions! Because tango and milongas have a very humanist world, the color, form, style and period you want are accepted, they find buyers and they are liked. That's why clothes are just as valuable as tango itself. Because those dancing for hours, yours, this tanda and mine, look for comfort as well as elegance in their outfits. The body is as sensitive as the soul, and uncomfortable clothing restricts the body. Because tango is a journey everyone takes in themselves, and everyone is a unique cinderella until the last La Cumparsita is played. That is why a second wardrobe with reflective and comfortable pieces is essential for every dancer.

Witch Diary


247 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page